Bosch Rexroth

Bosch Rexroth är världens ledande leverantör inom industriell automation och mobilhydraulik.

Rexroth ville göra en satsning på att öka sin marknadsandel i ett specifikt segment på ett par geografiska marknader.

Vigiti anlitades för att kartlägga marknaden i dessa regioner samt uppskatta segmentens storlek och potential. Fokus låg på att identifiera vart affärsmöjligheterna fanns och konkurrenssituationen var som gynnsammast. Tillsammans skapade vi ett underlag som låg till grund för strategi och marknadsplanering för regionerna.

”Vigitis marknadskartläggning var rakt på sak och vi fick en tydlig marknadskarta att arbeta efter. Jag är också imponerad av hur mycket arbete vi hann med under våra workshops.” Valter Engblom, Division Manager.