RECAB

Recab erbjuder inbyggda system för applikationer som ska fungera i extremt tuffa miljöer, såsom i helikoptrar, hög-hastighetståg eller kommunikationsteknik på avlägsna platser.

Recab hade satt upp höga tillväxtmål och behövde utveckla sin marknadsstrategi för att positionera sig bättre och stärka sin konkurrenskraft.

Vigiti hjälpte Recab att utifrån marknadens behov och konkurrenssituation identifiera företagets konkurrensfördelar. Utifrån dessa utformade vi en tydligare positionering, erbjudande och vässad kommunikation kring varumärket.

”Tillsammans med Vigiti arbetade vi fram en ny grund för vår marknadsstrategi och kommunikation.” Michael Ullskog, VD.