Veolia Water Technologies

Veolia Water Technologies är en ledande leverantör av processtekniska lösningar för vattenbehandling. Efter många år av stagnerad tillväxt var verksamheten i behov av att bli mer marknadsorienterad och utveckla en tydligare marknadsstrategi.

Veolia anlitade Vigiti för att genomföra marknadsanalyser av deras viktigaste marknadssegment. Fokus låg på att identifiera affärsmöjligheter, estimera potential och skapa ett underlag för marknadsplaneringen. Med marknadsanalyserna som grund hjälpte Vigiti även till att utveckla marknadsstrategin för de olika segmenten.

”Vigitis marknadsanalyser gav en väldigt klar bild av var våra affärsmöjligheter i marknaden fanns och hur vi bäst når dem. Det har resulterat i att vi kunnat utveckla våra marknads- och handlingsplaner med mycket högre kvalitet och precision.”
Henrik Held, Marknadschef