Principer för marknadsstrategi i den digitala eran

Marknadsförarens liv var enklare förr. Då fanns det endast ett par TV-kanaler, några radiostationer, en handfull stora magasin och några nyhetstidningar i varje marknad.

Idag finns det en hel drös med TV-kanaler, miljoner webbsidor och hundratusentals ”appar” tillsammans med en alfabetisk soppa av DMP, API:er och SDK:er. Marknadsföring har aldrig varit lätt men teknologin har gjort den mycket mer komplicerad.

Det som tidigare var en fråga om att identifiera behov och kommunicera nytta handlar nu istället om att skapa en upplevelse som engagerar konsumenter. Det betyder att vi måste integrera en hel rad nya färdigheter och förmågor. Det är lätt att drunkna i havet av modeord och nya modeller för digital marknadsföring. Här är fyra principer som ger lite vägledning:

1. KLARGÖR VERKSAMHETENS MÅL

Det är så mycket som händer i marknaden idag att alla har svårt att hänga med. Samtidigt så känner alla som arbetar med marknadsföring ett krav på sig att vara progressiva och aktivt integrera nya medier i sin marknadsföring.

Dock så är kännetecknet för en bra marknadsstrategi inte hur många prylar och nymodigheter man har bakat in i den, utan hur effektivt den uppnår värdiga mål. Hur ni definierar era intentioner kommer alltså att ha en betydande inverkan på huruvida ni lyckas eller inte.

Tyvärr så har marknadsförare en tendens att skapa ett ”one size fits all” approach för en grupp varumärken, eller alternativt skapa komplicerade modeller för att formulera marknadsmålen. De flesta företag kan dock på ett tillfredsställande sätt fångas genom att utvärdera bara tre parametrar: medvetenhet, försäljning och kundambassadörer.

Vissa varumärken är inte tillräckligt kända i målgruppen, andra har problem att konvertera medvetenheten till försäljning och ytterligare behöver uppmuntra kunderna att ställa sig bakom varumärket. Några företag behöver alla tre men det är viktigt att fokusera på ett primärt mål för att din strategi inte ska bli rörig och otydlig.

2. ANVÄND INNOVATIONSTEAM FÖR ATT IDENTIFIERA, UTVÄRDERA OCH AKTIVERA NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER

Marknadschefer är upptagna människor. De måste aktivt övervaka marknaden, identifiera affärsmöjligheter, samarbeta med produktavdelningar och leda marknadsföringskampanjer. Det är orimligt att förvänta sig att de ska hålla sig uppdaterade kring den oändliga ström av ny teknik och nya taktiker som kommer upp, speciellt när det mesta inte kommer att hålla ändå.

Därför så är det absolut nödvändigt att ha ett team som är dedikerade till att identifiera nya affärsmöjligheter, träffar nya startups och kör testa-och-lär-projekt för att utvärdera deras verkliga potential. De flesta av dessa kommer naturligtvis att misslyckas, men de enstaka vinnarna kommer att uppväga förlorarna flera gånger om.

När väl en ny möjlighet har presterat framgångsrikt i ett pilotförsök så kan det skalas upp och integreras i den normala strategiska processen som en genomförbar taktik för att uppnå målen för medvetenhet, försäljning eller kundambassadörer.

3. SKILJ PÅ STRATEGI OCH INNOVATION

Tyvärr så grupperar ofta många organisationer strategi och innovation tillsammans eftersom de båda klassas som något som ”smarta människor” håller på med. Konsekvensen av det är att när företag närmar sig innovation så tenderar de att ge uppgiften till sina ”smartaste människor”, de som har visat talang för att nå resultat.

Det är därför som innovationsteam alltför ofta består av seniora chefer. Eftersom innovation anses avgörande för företagets framtid så får de även tillgång till nästan obegränsade resurser. De förbereds för att lyckas. Misslyckande är inte ett alternativ.

Men strategi är fundamentalt annorlunda än innovation. Som vi nämnt tidigare så ska en bra strategi uppnå specifika mål. Innovation däremot, fokuserar på att skapa någonting helt nytt, och nya saker tenderar till att inte fungera lika bra som beprövade lösningar. Till en början. Så misslyckande måste tillåtas vara ett alternativ. Det är därför som teknologifokuserade riskkapitalbolag iskallt räknar med att majoriteten av deras investeringar kommer att misslyckas. Däremot så måste misslyckandena göras så billigt som möjligt, så använd därför resurserna (och de seniora cheferna) sparsamt.

4. BYGG ÖPPNA TILLGÅNGAR I MARKNADEN

Det primära fokuset för marknadsföringen var förut att skapa övertygande reklamkampanjer som skulle få konsumenteras uppmärksamhet och driva medvetenhet. När den potentiella kunden väl var medveten om produkten så skulle säljarna sedan stänga affären genom olika typer av bearbetning.

Den modellen fungerar inte längre. Idag så leder effektiva reklamkampanjer inte troligast till en försäljning utan snarare till en internetsökning, där kundernas beteende spåras och där de sedan blir utsatta för riktad marknadsföring av konkurrenterna. Att enbart bygga medvetenhet och sedan gå därifrån gör det mer troligt att ni göder konkurrenterna mer än er själva.

Framgångsrika varumärken håller på att bli plattformar och behöver göra mer än bara driva en kund till ett köp; de måste inspirera dem att delta. Det betyder att marknadsförare måste tänka mindre i termer av GRP:er och mer i termer av API:er och SDK:er. Fokusgrupper ger vika för acceleratorer och skapande för samskapande.

I den digitala tidseran så är varumärken inte längre enbart en tillgång som ger hävstång, utan en gemenskap för övertygelse och mening.

Dela denna artikel


Låt oss ta oss an din utmaning

Är du osäker på om vi kan hjälpa dig med din specifika utmaning? Kontakta oss så tar vi reda på det tillsammans. Vi tar inga uppdrag där vi inte är säkra på att vi kan skapa ett stort värde.

KONTAKTA VIGITI