Vigiti är ett konsultbolag som grundades med ambitionen att skapa ett enklare sätt att leverera tjänster inom marknadsstrategi. Vi hjälper därför företag genom strukturerade tjänster för marknadskartläggning, marknadsanalys, och utveckling av marknadsstrategier. Vår filosofi är att kärnan i all strategi, affärsutveckling och affärsplanering bör ha sin fulla förklaring ur ett kund- och marknadsperspektiv.

Vår vision

Vår vision är att ge kraft åt företag att vara innovativa, utvecklas och nå sin fulla potential i marknaden.

AFFÄRSIDÈ

Vi hjälper företag att skapa tillväxt i marknader genom en väl strukturerad metodik för strategisk marknadsanalys och utveckling av marknadsstrategier.

VIGITIS LEDNING

DANNY THEIS

MARKNADSSTRATEGI

Specialist inom marknadsstrategi och marknadsdriven affärsutveckling. Stöder strategiutveckling genom workshops, utbildning och rådgivning.

MARTIN BUNGE-MEYER

MARKNADSANALYS

Marknadsanalytiker och fokuserad på strukturerad analys av affärsmöjligheter. Skapar beslutsunderlag för marknadsstrategier.

CATHRIN AUER

KONSULTCHEF

Engagerad inom kommunikation och modern projektledning. Kvalitetssäkrar och koordinerar konsulter, projekt och marknadsaktiviteter.

Vanliga frågor från våra kunder


För vilka företag är era tjänster utformade?

Vi vänder oss till företag som har ett behov av att skapa ett strategiskt beslutsunderlag i form av en marknadsanalys och/eller behöver utveckla sin marknadsstrategi i praktiken.

Företag som saknar intern specialistkompetens inom marknadsstrategi har mycket hög behållning av tjänsterna.

För de företag som har egen marknadskompetens och marknadsavdelning så ligger värdet i att få jobbet gjort på bästa sätt genom en strukturerad process, genomförd av en oberoende part, samt att ta så lite interna resurser i anspråk som möjligt.

För många företag är det även viktigt att skapa en samsyn kring marknaden och strategin genom att i strukturerad form genomgå arbetet tillsammans. Att få företagets strategiska syn på marknaden dokumenterad och visualiserad är också vanligt.

Vi arbetar med marknaden som utgångspunkt. Branschtillhörighet eller företagets storlek har ingen betydelse för processen.

 

Behöver vi verkligen en marknadsanalys innan vi utvecklar vår strategi?

Det här är en vanlig fråga. Många företag har lång erfarenhet och omatchad kunskap om sin marknad. Det kan kännas konstigt att analysera en marknad man redan har ”järnkoll” på och man kan vilja gå direkt på att utveckla strategier.

Vill man dock kunna diskutera kring marknaden och utveckla en strategi så måste kunskapen vara strukturerad och dokumenterad i ett format som går att diskutera kring. Man behöver också rensa bort åsikter från fakta, verifiera det vi vet (eller tror vi vet), och hålla oss till aktuell information.

De flesta företag med lång erfarenhet av en marknad upplever att det är väldigt skönt att få ut all sin interna kunskap i en sammansmält, strukturerad och verifierad bild av marknaden.

 

Hur håller vi våra analyser och strategier uppdaterade?

Ni får tillgång till vårt verktyg där ni kan uppdatera informationen löpande. Där finns även möjlighet att utse ansvariga i er organisation för uppdatering av olika typer av information, t.ex. konkurrenter.

Om ni vill så kan vi även hjälpa er med regelbundna workshops för aktuell analys och uppdatering av marknadsstrategierna.

 
test

Behöver vi ha förkunskaper eller förbereda något?

Nej. Er kunskap om er verksamhet, affär och marknad är det som behövs. Vi tillför strukturen, processen och specialiserad kompetens kring marknadsanalys och marknadsstrategi.

 

Hur levereras slutmaterialet?

Den strategiska marknadsanalysen och/eller marknadsstrategin byggs upp i ett egenutvecklat presentationsformat som är gjort för att kommunicera, diskutera och uppdatera materialet löpande.

Uppsatta mål för målstyrning levereras i en programvara för uppföljning och mätning.

 

Hur mycket av vår tid tar tjänsterna i anspråk?

Det beror på hur omfattande arbete som ska göras. Tjänsterna är konstruerade att vara produktiva. Våra kunder upplever ofta att våra workshops är ”kvalitetstid” och något de borde avsatt mer tid åt tidigare.

En heldag, eller två halvdagar i workshop med alla inblandade är dock nödvändigt även för våra minst omfattande tjänster, t.ex. en konkurrentanalys eller positionering av ett erbjudande.

 
test

Vilka personer bör vi ha med på våra workshops?

Det beror på syftet och slutresultatet med tjänsten. Vi hjälper er att bestämma rätt sammansättning av personer som ska bidra.

Vanligast är att vi genomför strategi- och målstyrningstjänsterna tillsammans med ledningsgruppen. I större organisationer med marknadsavdelning kan det vara bättre med personer med ansvar för just den marknaden.

Marknadsanalys ställer dock högre krav på mer detaljerad kunskap om marknaden, kunder och konkurrenter så där kan ibland andra sammansättningar vara lämpligare.

 

Hur genomförs tjänsterna?

Tjänsterna bygger på en kombination av market intelligence och workshops där vi leder arbetet med en metodik och strukturerad process för att få högsta kvalitet i analys, strategi och dokumentation.

 

Vart genomförs tjänsterna?

Vi genomför våra workshops hos oss på Drottninggatan 95A där vi har fyra konferensrum med olika förutsättningar beroende på workshop och deltagare. Vi har även en lokal för presentation och utbildning för upp till 30 deltagare.

Om det finns anledning så kan vi genomföra tjänsterna hos kund eller på annat ställe med rätt förutsättningar.

 
test

Kan ni hjälpa oss med andra marknadsrelaterade saker?

Vigiti fokuserar enbart på våra kärntjänster, d.v.s. marknadsanalys, utveckling av marknadsstrategi och målstyrning.

Vi har dock ett nätverk av duktiga leverantörer som vi kan rekommendera för andra marknadsrelaterade tjänster.

 

Hur vet vi om ni kan hjälpa oss med vår specifika utmaning?

Kontakta oss så tar vi reda på det! Om vi kan hjälpa er så kommer vi gärna förbi och presenterar vårt erbjudande närmare. Vi tar inga uppdrag där vi inte är säkra på att vi kan leverera ett stort värde.

 

Hur får ni tag på extern data och fakta om marknaden?

I dagens digitala värld så finns i princip all information om allt redan. Fakta konstrueras av att kombinera olika bitar av information. Vi har utvecklat en ambitiös process för datainsamling, research och analys som gör att vi kan ta fram fakta som vid första ögonkastet verkar ”omöjlig” att få fram.

 
test