För dig som behöver få en tydlig bild av marknaden.

Många företag konkurrerar i marknader utan att ha en tydlig och dokumenterad bild av marknaden, kunden och konkurrenssituationen. Det kan ofta leda till strategiska diskussioner med stor osäkerhetsfaktor. Kortsiktiga strategiska val görs på ”magkänsla” och ibland utan att övriga i organisationen förstår bakomliggande orsaker.

Att skapa en samlad bild av marknaden, kunderna, konkurrensen och omvärlden är första steget i att kunna analysera företagets affärsmöjligheter och utveckla en långsiktig marknadsstrategi.

MARKNADSBERÄKNINGAR

En viktig fråga inför alla investeringsbeslut är hur stor marknaden är och hur mycket vi kan vinna av den? Vi beräknar marknader, delmarknader, segment, målgrupper och individuella kunder.

• Total, Tillgänglig och Betjänad marknad
• Potentiell marknad
• Målmarknad
• Marknadsandelar
• Tillväxt & lönsamhetsnivåer
• Säljpotential: kundgrupper/kunder

Marknadsberäkningar

Är du intresserad?
Fyll i ditt telefonnummer så kontaktar vi dig snarast eller fyll i vårt offertformulär!

MARKNADSKARTLÄGGNING

För inträde i en ny marknad eller för att ta fram en strategi framåt så behöver du förstå marknadens struktur och dynamik. Vi skapar en ”marknadskarta” med strategiskt perspektiv.

• Marknadsstruktur och dynamik
• Aktörer i marknaden
• Marknadssegment
• Värdekedjan
• Distributionssystem & kanaler
• Trender & Utveckling

Marknadskartläggning

Är du intresserad?
Fyll i ditt telefonnummer så kontaktar vi dig snarast eller fyll i vårt offertformulär!

KUNDKARTLÄGGNING

För att veta vilka målgrupper du ska prioritera och vilken marknads- och säljstrategi du ska välja så måste du ha en strategisk överblick över kunderna. Vi kartlägger hela målgrupper men även individuella storkunder.

• Andel av målmarknaden
• Storlek, tillväxt & lönsamhet
• Erbjudande & produkt-/tjänsteportfölj
• Leverantörer, partners & målgrupp
• Aktuella utmaningar
• Behov & motivation
• Beslutsprocess & beslutsfattare

Kundkartläggning

Är du intresserad?
Fyll i ditt telefonnummer så kontaktar vi dig snarast eller fyll i vårt offertformulär!

KONKURRENTKARTLÄGGNING

Att öka sin marknadsandel handlar om att vinna i konkurrensen om kunderna. För att kunna veta hur du stärker din egen konkurrenskraft måste du ha strategiskt information om konkurrenterna.

• Marknadsandelar
• Storlek, tillväxt & lönsamhet
• Erbjudande & produkt-/tjänsteportfölj
• Positionering, strategier & mål
• Tillgångar & kompetenser
• Organisation och lokal närvaro
• Leverantörer, partners & målgrupp

Konkurrentkartläggning

Är du intresserad?
Fyll i ditt telefonnummer så kontaktar vi dig snarast eller fyll i vårt offertformulär!

 

FOKUS OCH RESULTAT

 

data
Läs mer

Marknadens storlek och omfattning

Att agera i ”inredningsmarknaden” räcker inte. Det är t.ex. en enorm skillnad på marknaden för mattor och marknaden för sängskåp. Marknaden måste definieras på rätt sätt med tydliga gränser mot angränsande marknader, delmarknader och submarknader. När vi väl gjort det så estimerar vi marknadens storlek, lönsamhet och tillväxt.

 

Kundkartläggning

I en kundkartläggning så definierar vi bl.a. kundernas situation, identifierar kundgrupper, och tar fram information om vilka kunderna är. I B2B marknader så kan vi i många fall kartlägga samtliga kunder med skarp information kring aktuella projekt, befintliga leverantörer, beslutsprocesser, etc.

 

Kanaler

Både marknadskanaler och distributionskanaler in i marknaden identifieras och ritas upp. Vi tar fram information om kanalernas karaktär, funktion, partnerstrukturer, mm.

Konkurrenskartläggning

Vi kartlägger konkurrenssituationen och definierar den direkta, indirekta och potentiella konkurrensen. Vi tar fram de relevanta aktörerna och bygger konkurrentprofiler med strategiskt relevant information om varje konkurrent. Aktörerna grupperas i en strategisk konkurrenskarta.

 

Omvärldsfaktorer

De omvärldsfaktorer som kan påverka vår möjlighet att utveckla konkurrenskraft eller växa i marknaden tas fram. Förutom det uppenbara som teknologi, lagar och omvärldsekonomiska faktorer så ser vi även över leverantörs- och konkurrensförändringar, förändringar i kundens marknad eller i andra delar av värdekedjan. I konsumentmarknader är det även viktigt med faktorer som trender, nya beteenden, debattförändringar, mm.